Bli medlem i foreningen vår

Kvenfestivalen arrangeres av foreningen Vadsø kvenfestival. Ønsker du å bli medlem?

Jobb som frivillig under Kvenfestivalen

For å arrangere Kvenfestivalen er vi helt avhengige av innsats fra frivillige. Hvert år trenger vi frivillige som kan bidra som brannvakter, med rigging, rydding, salg og markedsføring, og mye mer. Å jobbe som frivillig er sosialt og givende, og vi vil også invitere til en egen frivilligfest etter festivalen for dere som stiller opp.  

Har du tid til overs eller et glødende engasjement for det kvenske, og ønsker å bidra til å skape et viktig kulturelt arrangement? Da vil vi gjerne høre fra deg! Send oss en melding med din kontaktinformasjon og hvilke dager du har mulighet til å stille.

hCaptcha