Kasserolle

En festival for de matglade

Tema for Kvenfestivalen 2023 er kvenske mattradisjoner. Vi håper å skape en opplevelse for ganen så vel som sjelen og hjertet!

Vadsø kvenfestival har søkt om midler fra Heia Vadsø! til å finansiere en egen matauk i forbindelse med neste års festival. Tanken og håpet med dette er å få opp og frem lokale tilbydere av mat og matproduksjon. Festivalen håper å kunne gi publikum spennende og tradisjonelle smaker i ny innkledning og kombinasjoner.

Med på laget har vi blant annet fått selveste kvenkokken Stig Arvola som vil stå bak produksjon, og Anne Sofie Nielsen som vil holde lefsekurs basert på gamle kvenske oppskrifter.